Türk Nöroşirürji 37. Bilimsel Kongresi

images
Dekanımız Beyin-Sinir Cerrahisi ABD Bşk. Prof. Dr. Türker Kılıç, Türk Nöroşirürji Derneği 37. Bilimsel Kongresi 'nde “Dünyada ve Türkiye'de Nöroşirürjinin Akademik Düzeyi” konulu konuşmasını gerçekleştirecektir.