Our motive is to help the poor, helpless and orphan children all over the world.

Latest News

Contact Info
Who we are?

Who we are?

2020 yılında Nörolojik Bilimler Vakfı olarak başlayan vakfımız 2022’de isim değişikliği ile Türkiye Beyin Vakfı adını almıştır. Vakfımız faaliyetlerini eğitim ve bilimsel araştırmalara yoğunlaştırmıştır. Lisans, lisans üstü ve doktora eğitimlerinde yardıma ihtiyacı olan öğrencilere ve farklı alanlardaki beyin ile ilgili bilimsel çalışmalar yapan araştırmacıları desteklemek önceliğimizdir.

Vizyonumuz

• Türkiye Beyin Vakfı, Türkiye ve Dünya’da nörobilim alanındaki nitelikli bilimsel araştırma, inovasyon ve bu konudaki çalışmaları desteklemeyi, • Ülkemizin Nörolojik Bilimler alanında daha ileri seviyelere ulaşması için, Nörolojik Bilimler alanında yapılan bilimsel çalışmalara mali yönden destek olmayı,
• Nörolojik Bilimler alanında yapılacak olan çalışmaları desteklemek için bir Nörolojik Bilimler Enstitüsü kurmak veya bu alanda kurulmuş bir Nörolojik Bilimler Enstitüsü’ne mali olarak destek sağlamayı,
• Yapılan çalışmaların verimliliğini ve etkisini ölçmek için bünyesinde akademik araştırma yapan, ulusal ve uluslararası coğrafyalarda bilimsel kuluçka merkezleri açmayı,
• Üyeleri arasında insani ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemeyi,
• Nörolojik Bilimler alanında ulusal ve uluslararası her türlü eğitimi desteklemeyi,
• Tıp fakültesi öğrencilerine eğitim desteği vermeyi,
• Vakfın kendisini geliştirmesi için amaçlarına uygun vakfa bağlı şirketler kurmak, işletmek veya işlettirmek,
• Bu amaçlar doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla yasalar çerçevesinde işbirliği yapmak ve destek vermeyi,
• Vakıf amaçları çerçevesinde gerek yurtiçi gerekse yurtdışındaki gerçek ve tüzel kişiliklerle bu konularda işbirliği ve yatırım yapmayı vizyon olarak belirlemiştir.

Misyonumuz

Vakfın gayesi doğrultusunda nörobilim konusunda çalışma yapmak isteyen tüm akademisyenler ve araştırmacılarla çalışmayı, bilim insanları olarak yaşadıkları
dünyanın sorun ve ihtiyaçlarının farkında olarak çalışan, bu sorunlara çözüm üretmeyi amaç edinen, nörobilim alanında yapacakları çalışmaları insanlığın hizmetine
sunacak akademisyen, bilim insanı hekim ve araştırmacılara mali destek sağlamak, Tıp eğitimi alan ve ihtiyacı olan lisans lisans üstü ve doktora öğrencilerine eğitim konusunda
destek vermek en büyük önceliğimizdir ve misyonumuzdur.

Onur Üyelerimiz

Vakıf amaç ve hizmet konularının yerine getirilmesinde maddi veya manevi katkılarda bulunan veya vakıf gayesinin yerine getirilmesinde fiilen yer alan kişilere yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda mütevelli heyetin onayı ile onur üyeliği verilir. Onur üyeliği verilen insanlara Onur Üyesi belgesi verilir. Onur üyeliği verilenler, Onur Üyesi kayıt defterlerine isimleri ve vakfa katkıları belirtilir. Onur üyeleri Mütevelli Heyet toplantılarına iştirak edebilir. Ancak, oy kullanma hakları yoktur. Onur üyelerine mütevelli Heyet toplantılarında veya vakfın yapacağı her türlü etkinliklerinde kendilerine protokol muamelesi yapılır.

BAĞIŞ BİLGİLERİ
KİŞİSEL BİLGİLER

- Bağışlarınız, vakfımızın amaçları doğrultusunda beyin bilimine, bilimcilerine, araştırmalarına, öğrencilerine ve hastalara destek olmak için kullanılacaktır.

* ile işaretli alanların zorunlu olarak doldurulması gerekmektedir.

BİLGİLENDİRME

Bağışlar geçici süreliğine kapatılmıştır. Bu süreçte size geri dönüş sağlayabilmemiz için bize mail adresinizi bırakabilirsiniz.